צרו קשר

politicoach – מה זה ?

אייל פרדיס מאמן מוסמך ויועץ אסטרטגי

קאוצ'ינג פוליטי הינו תחום חדש המבוסס ומתפתח בדמוקרטיות המערביות על עקרונות הקואצ'ינג. בבסיס תהליך הקואצ'ינג הפוליטי מעבר ושינוי תפיסה: מניסיון לשנות מועמדים ולהתאים אותם למערכת הפוליטית ( מקומית, ארצית ו/או אחרת ),לתהליך של למידת המועמד או הפוליטיקאי המכהן לפי מפת ערכים ועקרונות פעולה הטבועים בו, זיהוי חוזקות וערכים מוספים ושיווקם ללא כל שינוי. קואצ'ינג פוליטי מתאים למתלבטים לכניסה לחיים ציבוריים, מועמדים ( כולל בניית תכנית קריירה פוליטית מסודרת), אישים המעוניינים בשמירת כוחם הפוליטי וביסוסו, ולמבקשים לשפר מיקום .לאחר לימוד האישיות הציבורית, נתאים לו את הכלים, האסטרטגיות ודפוסי הפעולה המתאימים ספציפית לו ונטמיע בתהליך הפוליטי את עקרונות החשיבה התוצאתית.

השיטה הישנה ( ייעוץ פוליטי )

שיטת הייעוץ הפוליטי שונה לחלוטין משיטת הקואצ'ינג politicoach , לפי שיטה זו המרכז אינו אצל האישיות הפוליטית , אלא רצונות ציבור הבוחרים. כך, לפי סקרים ,נבנה פוליטיקאי " מלאכותי" המתאים עצמו להלך הרוח הציבורי , ומטרתו "להיות נחמד" למקסימום קהלים גדולים כדי שאלה יצביעו לו . הבעייה בשיטה זו היא שכל המועמדים מבקשים להשביע את רצון הבוחרים ולכן הקמפיינים הופכים כמעט לזהים . בנוסף לזה ה"דמות המלאכותית" הנבנית רק לצורך בחירות יכולה "לזייף" ולהיות עצמה מידי פעם , מה שעלול לחבל בתדמית שנבנתה . ואחרון , לאחר הבחירות יבינו הבוחרים כי הציגו להם מצג שווא והם עלולים לזכור זאת לעתיד .
Four Arrows Pointing to a Dot Inside a Circle
 1. .ציבור הבוחרים הוא שבמרכז הכל מופנה אליו ונעשה כדי לרצותו
 2. משנים את הפוליטיקאי ומייצרים דמות העונה לדרישות הבוחרים, אין כל התייחסות לערכיו, חוזקותיו, חולשותיו וכו'
 3. היועץ הפוליטי אינו איש מקצוע, מתמנה בד"כ על פי נאמנותו והוותק במפלגה .
 4. הקמפיינים של המועמדים הופכים זהים, כולם סוקרים את רצון הבוחר, וכולם מייצרים דמות שתיתן לבוחר את מבוקשו
 5. בסיס החשיבה אינו תוצאתי (ארוך טווח) אלא מיידי – להשביע את רצון הבוחרים היום.
 6. המרכז הוא הציבור ודרישותיו, והתאמה מלאכותית אליהן . לא האישיות הפוליטית צרכיה ודעותיה .

השיטה החדשה ( קואצ'ינג פוליטי - POLITICOACH )

בשיטת הקאוצ'ינג הפוליטי לאחר למידה מסודרת ותהליך איפיון לפי עקרונות הקאוצ'ינג אנו מגלים את העקרונות המנחים את האישיות , ערכים מרכזיים שלו ,חוזקות , התנהגויות מעכבות וחוסמות, דפוסי פעולה עד היום תפיסות עולם ,אמונות  ועוד . על פי המפה הנבנית אנו יוצרים את ה political style של כל אישיות פוליטית , מיותר לציין שאין מקרה אחד דומה לשני בשיטה זו מאחר ומפת האיפיון שונה . לפי המפה נוכל להתאים לפוליטיקאי את כלי העבודה המתאימים לו ביותר  ( את השפה הפוליטית המתאימה לו , את אמצעי החשיפה , את המסגרת הפוליטית המתאימה לו , את האנשים המתאימים לעבוד איתו , נזהה חסמים וקשיים ונפצח אותם .
Four Arrows Around a Circle Pointing Outwards
 1. בשיטה זו האישיות היא המרכז , היא הקובעת את דרכה ומוציאה אותה כמות שהיא החוצה אל הקהל
 2. המאמן אינו משנה את האישיות הפוליטית אלא ביחד איתו מגלה את החוזקות והמשאבים ( רוב האנשים כלל אינם מודעים למשאבים הללו )
 3. המאמן הפוליטי הינו חיצוני , אינו מהווה איום על סביבת האישיות ואינו חלק מ"חצרו"
 4. המתודה אישית , אין מקרה פוליטי אחד או קמפיין פוליטי זהה לאחר לעולם .
 5. השיטה על בסיס החשיבה התוצאתית , היא מובנית ומדידה מאוד
 6. המרכז הוא הפוליטיקאי עצמו.

שלבי תכנית העבודה לאימון פוליטי פרטני POLITICOACH

* לחץ על העמודה הימנית לפירוט

בשיחת ההיכרות הראשונית יוצג בצורה מפורטת התהליך, שלביו, גבולותיו, ולוחות זמנים , וכן הצגה אישית הדדית . יתואמו ציפיות , דרכי התקשרות, תכיפות המפגשים, ויוצג הסכם סודיות והתקשרות לעיונו של המתאמן ולשאלותיו .

  הקואצ'ינג אינו עוסק בחקר אישיות או מנסה לאתר "באגים" , נהפוך הוא, הוא מסייע למתאמן להכיר את עצמו טוב יותר, לגלות משאבים וחוזקות שלעיתים כלל לא הכיר, עקרונות פעולה וערכים מנחים,ולזהות חסמים המקשים עליו ואת הדרכים לפתרון . שלב ההיכרות העמוקה יותר הכולל ראיון מובנה , ושאלות עומק והוא יכול להימשך מספר פגישות בסופן ניתן לאפיין את "פרופיל הערכים האישי והאינדיבידואלי" זה יכלול הגדרת הערכים העקרוניים והחשובים עליהם לא יוכל לוותר, אסטרטגיות פעולה עד כה, זיהוי המשאבים, מפת צרכים וחוזקות ייחודית לו , ועוד …
לאור מפת הערכים המנחים, החוזקות והחולשות, אסטרטגיות הפעולה הטבעיות בהם נהג עד כה, חזונו , נוכל לזהות את ה DNA הפוליטי ולהתאים לו נישה פוליטית נכונה ותכנית פעולה הולמת את המיפוי . כך למשל אם נזהה שהערך החשוב ביותר למבקש להיכנס לחיים הפוליטיים הוא עתיד כדור הארץ וחיים בריאים , ייתכן כי במסגרת המפלגות בכנסת יוכל להשפיע פחות מאשר במסגרות אל ארגונים חוץ ממשלתיים NGO , מאבקים חברתיים , או כחבר במועצת העיר המזוהמת ומחזיק תיק איכות הסביבה בה , בשלב ראשון . לקביעת נישת הפעולה הראשונית חשיבות רבה , והיא יכולה לשמש גם נקודת מוצא לעתיד פוליטי נכון .
אני מאמין כי המונח החשוב ביותר להצלחה פוליטית בעידן שלנו הוא אותנטיות . הרשתות החברתיות, התקשורת הפרוסה בכל מקום, האינסטגרם העוקב אחריך בכל פינת רחוב , יגלה בקלות "זיופים" ואלה יתקבלו רע מאוד עד כדי הריסת קריירה פוליטית במקרים קיצוניים . political syle הוא הניראות הפוליטית , לפי מפת הערכים וה DNA הפוליטי , ניתן לבחור את ה"שפה הפוליטית" , את ה"רשת הפוליטית" , את אופי גיוס הכספים , ואפילו את נושאי הפעולה של הפוליטיקאי המתחברים טבעית ובאופן ברור לפרופיל הפוליטי הספציפי לו .
מרבית הפוליטיקאים שהכרתי "חיים את הרגע" , מרכיב הוודאות בפוליטיקה אינו דומיננטי , בחירות יכולות להתרחש בכל עת , כמו גם אירועים ומשברים מדיניים ומדינתיים, אופנות ומגמות כמו אנשי תקשורת לפוליטיקה, שינויים מבניים בשיטות בחירות פנימיות ועוד . אולם יש דרך להציב מטרות רחוקות ולא להתבייש בלתכנן את הדרך אליהן . קביעת חזון ויעדים ארוכי טווח ואבני דרך מדידות וריאליות , תסייע לנו בהשגת המטרה , גם אירועים בלתי צפויים ושינויים יילקחו בחשבון .
לרשות הפוליטיקאי ארגז כלים נרחב , מנאומיו בעצרות , חוגי בית דרך הופעותיו התקשורתיות , פגישות חברתיות ונוכחות באירועים ,נוכחותו ברשתות החברתיות , אופי הקשרים השוטפים שלו עם בוחריו , גיוס תומכים ומתנדבים , גבולות האתיקה והחשיפה האישית שקובע הפוליטיקאי, ועוד . כל אלה צריכים לעמוד בהלימה מלאה לפרופיל הפוליטי וייחודו  , לא די עריכת רשימת הכלים המתאימים לו והמובילים אותו בצורה הנכונה ביותר לעבר מטרותיו , גם לסוגיית המינון חשיבות רבה ויש להקדיש לה מחשבה .
תכנית הקריירה הפוליטית היא בסיס העבודה . מדובר בתכנית אסטרטגית , המתורגמת לצעדים טקטיים , מטרות , מטרות ביניים , לפי לוחות זמנים , אמצעים , משאבים נדרשים , קביעת המחיר אותו מוכן הפוליטיקאי להקדיש למטרות שהגדיר .כל שלב הוא תחילתו של השלב הבא . הכל מדיד ומכוון אל המטרה הגדולה – החזון . יש מי שחזונו יהיה אישי , ויש מי שחזונו יהיה כללי – שינוי חברתי למשל או בסדרי העדיפויות הלאומיים , לכל מטרה שכזו מואמת תכנית ספציפית .
הקמפיין הפוליטי הוא היעד הראשוני והחשוב ביותר בכל מסלול פוליטי שהוא . ישנו מכנה משותף לכל הקמפיינים ולכל הרמות . מקפיין לראשות ועד ההורים , ועד לקמפיין לראשות הממשלה . אולם , אין קמפיין אחד דומה למישנהו לעולם . קהל הבוחרים שונה ומשתנה . הפרופיל הפוליטי של המועמד , הזירה , הנושאים בבסיס הבחירות וכו' . ככל שנבין טוב יותר במושגי האימון ( קאצ'ינג ) את מפת הערכים של המועמד , האסטרטגיות ה"מצליחות" שלו וקשייו . וככל שנבין טוב יותר על בסיס מחקר מישני ( נתונים גלויים ומודיעין ) את מפת ערכיו של הבוחר . נוכל להצליח טוב יותר בבחירות . יש ליצור מיתאם נכון ואותנטי בין אישיותו , צרכיו ערכיו ויכולותיו של הפוליטיקאי ולהציגם נכון בפני הבוחר, לעבוד תקופה ארוכה טרם הבחירות לפי תכנית הקריירה הפוליטית שקבענו מראש ! . זאת בשילוב אמצעים טכנולוגיים חדישים להנעת הבוחר , יגדילו מאוד את סיכויי ההצלחה .
כל בחירות מתחילות ביום שנגמרו הבחירות הקודמות . אם פעם מנגנוני המפלגות תיפקדו כ"אקורדיון" – גדלו לפני בחירות והצטמצמו מייד לאחריהן , היום מחזיקות המפלגות חפצות החיים , אנשי מקצוע מתמחים כדי לו להיעלם לרגע . תפקידו של המאמן הפוליטי לסייע לפוליטיקאי להכיר את עצמו . ככל שיידע את עצמו טוב יותר , ידע לשווק עצמו פוליטית טוב ונכון יותר . תכנית הקריירה הפוליטית יכולה להיות ארוכת שנים , יש לתחזקה כל העת ,  לבחון את אבני הדרך , הישגים , בעיות , שינויים , צמתים . ולכן יש לבקר אותה מעת לעת או להיעזר במאמן על בסיס קבוע  .יש לזכור כי המאמן אובייקטיבי , אינו קשור למידרג הפוליטי , ואין עתידו תלוי במערכת הפוליטית , לפיכך עצותיו צלולות ואובייקטיביות , לוקחות בחשבון את המכלול השלם של חייו של הפוליטיקאי , ויחסי השקיפות בין ה"צדדים" יכולים להיות מפרים ומקדמים .
Show Buttons
Hide Buttons